Joann Kizak:

Krátká učebnice církevního ustavu

Budapešť 1912

Přeložil: A. Čížek 1999

 

Předmluva

 

První část

 

Kapitola 1 O typikonu

Kapitola 2 Řád božské liturgie sv. Jana Zlatoústého

Kapitola 3 O liturgii svatého Bazila Velkého

Kapitola 4 O církevních (bohoslužebních) knihách

Kapitola 5 O službě nedělní

Kapitola 6 O každodenní večerni

Kapitola 7 O povečerí a polnočnici

Kapitola 8 Každodenní utreňa

Kapitola 9 O hodinkách a obednici

 

Druhá část

 

Kapitola 1 O rozdělení minejních služeb

Kapitola 2 Služba malého svatého v neděli

Kapitola 3 Služba dvou svatých (s rozdílnou službou) v neděli

Kapitola 4 Služba svatému na 6 v neděli

Kapitola 5 Služba polyelejního svatého v neděli

Kapitola 6 Služba litijního svatého v neděli

Kapitola 7 Služba předsvátku v neděli

Kapitola 8 Služba velkých Pánových svátků spolu s nedělní

Kapitola 9 Služba velkých svátků Bohorodičky spolu s nedělní

Kapitola 10 O katavazích

Kapitola 11 Malý svatý v neděli

Kapitola 12 Polyelejní svatý v neděli

Kapitola 13 Ukončení svátku v neděli

Kapitola 14 Chrámový svatý v neděli

Kapitola 15 Malý svatý ve všední den

Kapitola 16 Dva malí svatí ve všední den

Kapitola 17 Služba svatého na 6 ve všední dny

Kapitola 18 Služba polyelejního svatého ve všední den

Kapitola 19 Služba litijního svatého ve všední den

Kapitola 20 Služba předsvátku a malého svatého ve všední den

Kapitola 21 Svátek Pána nebo Bohorodičky ve všední den

Kapitola 22 Služba posvátku a malého svatého ve všední den

Kapitola 23 Služba posvátku a polyelejního svatého ve všední den

Kapitola 24 Ukončení svátku ve všední den

Kapitola 25 O službě sobotní

 

Třetí část

 

Kapitola 1 O pokloně čestnému kříži

Kapitola 2 O nedělích v červenci a říjnu a před Narozením Páně

Kapitola 3 O Královských hodinkách

Kapitola 4 O večerni se sv. liturgií

Kapitola 5 O velkém povečerí s litií

Kapitola 6 O tabulkové (zrjačej) Paschálii

Kapitola 7 O počtu nedělí po ukončení Bohozjevení

Kapitola 8 O zádušních sobotách

Kapitola 9 O bohoslužbách Velkého postu

Kapitola 10 Utreňa ve všední dny Velkého postu

Kapitola 11 O hodinkách svatého Velkého postu

Kapitola 12 O každodenní večerni svatého Velkého postu

Kapitola 13 O velkém povečerí ve svatém Velkém postě

Kapitola 14 O liturgii Předem posvěcených darů

Kapitola 15 O službě polyelejního svatého v postní dny Velkého postu

Kapitola 16 Polyelejní svatý ve všední dny Velkého postu

Kapitola 17 O pokloně svatému kříži o křížipoklonném týdnu

Kapitola 18 Čtvrtek velkého kánonu (5. týden Velkého postu)

Kapitola 19 Květná neděle

Kapitola 20 Řád svatých strastí našeho Pána Ježíše Krista

Kapitola 21 Liturgie Velkého týdne

Kapitola 22 O večerni Velkého pátku

Kapitola 23 O Padesátnici

Kapitola 24 O Světlém týdnu

Kapitola 25 Malý svatý s květnou triodí ve všední dny

Kapitola 26 Polyelejní svatý ve všední dny svaté Padesátnice

Kapitola 27 Neděle Myronosiček

Kapitola 28 Svátky v době Padesátnice

 

na liturgické pomůcky    na teologii    na úvodní stránku