MODLITBY PŘED OBĚDEM A PO OBĚDĚ

PŘED OBĚDEM

Otče náš Sláva, i nyní: Pane, smiluj se 3x. Pane, požehnej.

Představený nebo kněz:

Požehnej, Kriste Bože, jídlo a pití svým služebníkům, neboť jsi svatý nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PO OBĚDĚ

Děkujeme ti, Kriste Bože náš, že jsi nás nasytil svými pozemskými dobry. Nezbavuj nás ani svého nebeského království, ale tak, jak jsi přišel, Spasiteli, mezi své učedníky a daroval jsi jim pokoj, tak přijď i mezi nás a spas nás.

Pane, smiluj se 3x. Pane, požehnej.

Kněz: Požehnaný je Bůh, který nás miluje a sytí nás svými hojnými dary, svou milostí a láskou, stále, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku