Obřezání Páně

1.1.

Ve Starém zákoně bylo obřezání ustanoveno Bohem jako znamení smlouvy Hospodina s Abrahámem a jeho potomstvem (Gen.17.10-14). Ježíš Kristus, ač Bůh, se podřídil tomuto nařízení Zákona a při obřízce dostal jméno Ježíš (L.2.21).

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých