Malachiáš, prorok

3.1.

Patřil ke kmeni Zabulon. Působil po návratu Židů z babylonského zajetí. Ve své knize volá k pořádku rod Lévi a poukazuje na ledabylost vykonávaných obětí. Slibuje též příchod Kristova předchůdce a ohlašuje poslední soud. Prorok zemřel mladý. Jako poslední píšící prorok je nazýván „pečetí proroků“.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých