Sbor sedmdesáti apoštolů

4.1.

Ježíš Kristus si za svého pozemského působení vyvolil dvanáct pomocníků, které nazval apoštoly (Mt.10.1-4; Mk.3.13-19; Lk.6.12-16). Kromě apoštolů měl i sedmdesát dalších učedníků (Lk.10.1.). I tito učedníci hlásali evangelium v různých krajinách. Jejich společný svátek slavíme 4.1.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých