Sinklitie

5.1.

Pocházela z Alexandrie. Po smrti rodičů rozdala své jmění, přijala mnišství a se svou sestrou žila v jednom hrobě, který patřil jejich rodině. Brzy se kolem ní shromáždilo velké množství žen. Na konci života ji postihla těžká a bolestivá choroba. Zemřela kolem roku 350 ve stáří 84 let.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých