Bohozjevení

6.1.

Pod názvem „Bohojavlenije“ rozumíme svátek, ve kterém vzpomínáme a oslavujeme křest Ježíše Krista v Jordáně (Mt.3.13-17; Mr.1.9-11; L.3.21-22). Bohojavlenijem se nazývá proto, že při křtu se zjevila Přesvatá Trojice: Otec hlasem z nebe, Syn byl křtěn a Svatý Duch sestupoval v podobě holubice.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých