Dominika

8.1.

Pocházela z Kartageny. Křest přijala v Cařihradě, kde později vstoupila do kláštera. Vedla asketický život a dosáhla vysokého stupně duchovní dokonalosti. Měla dar uzdravování a proroctví. Zemřela ve vysokém stáří kolem roku 474.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých