Řehoř Chozevita

8.1.

Pocházel z Kypru. Ještě v mládí odešel do Palestiny, kde se stal mnichem a později igumenem. Zemřel pokojně v první polovině 7. století.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých