Ermil a Stratonik

13.1.

Ermil byl jáhnem v Singidunu v Moesii. Za Liciniova pronásledování byl r. 308 zajat a předveden na soud. Protože odmítl obětovat modlám, byl zbit a na tři dny zavřen do vězení. Pak jej opět přivedli před Licinia. Když mu císař vyhrožoval, ozval se náhle z nebe hlas: „Amen, amen, Ermile, za tři dny skončí tvé utrpení a obdržíš velkou odměnu.“ Vyděšený císař dal raději Ermila zavřít. Za dozorce mu dali jeho přítele Stratonika, který byl tajným křesťanem. Příštího dne císař Ermila znovu předvolal a dal ho krutě zbít holemi. Stratonik to uviděl a rozplakal se. Mučitelé chtěli vědět, co se mu stalo, a vyzvídali, není-li též křesťanem. Protože nezapřel, bili jej tak dlouho, až umlkl. Následujícího dne přivázali mučedníky na strom a řezali jim tělo noži. Nakonec je utopili v Dunaji. Křesťané vytáhli mrtvá těla a převezli je do města Singidonu v Horní Moesii, kde je slavně pochovali.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých