Nina, apoštolka Gruzie

14.1.

Narodila se v Kapadocii a byla jedinou dcerou římského vévody Zabulona. Když jí bylo dvanáct let, otec odešel do Jordánské pouště, aby tam žil asketickým životem, a matka se stala diákonistkou v Jeruzalémě. Dívku dali rodiče na vychování k jedné zbožné starší ženě. Časté vyprávění této ženy o Iberii (Gruzii) vzbudilo v Nině touhu navštívit tuto zemi, které se ještě nedotkla křesťanská zvěst. Povzbuzena i viděním ve snu se dívka vydala se skupinou žen, které prchaly před Diokleciánovým pronásledováním, do Iberie. Skupina byla v Arménii přepadena a jediná Nina se zachránila. Když došla do hlavního města Iberie, Mcchetu, přijala ji k sobě žena královského sadaře, Anastásie. Svými zázraky se stala Nina brzy známou a přicházelo k ní mnoho lidí. Král Miriam, který o působení světice věděl, jí nebránil, protože chtěl mít dobré vztahy s římskou říší. Tak Nina obrátila ke křesťanství mnoho obyvatel.

Pověst o cizince se dostala také ke královně, která byla těžce chorá. Protože ji světice odmítla navštívit, dala se královna přinést k ní. Ve své komůrce se Nina nad královnou modlila a ta byla uzdravena. Když jí pak král poslal velké dary, dívka odmítla a vzkázala mu, aby sám uvěřil. Miriam však odmítl, a když Nina vyléčila z posedlosti syna perského krále a kralevic se obrátil ke Kristu, dostal král strach z pomsty perského vladaře a rozhodl se Ninu zničit.

Jednou byl král na lovu v pustém lese náhle obklopen hustou tmou, která zmizela až tehdy, když začal vzývat křesťanského Boha. A tak místo pronásledování Niny přijal Miriam křesťanství a dal povolat z římské říše biskupy a kněze. Ještě než přijeli, dal postavit několik dřevěných chrámů. Po příchodu kněží se velká část národa dala pokřtít. Nina, která se obávala světské slávy, odešla na jednu horu, kde v samotě děkovala Bohu za obrácení Iberie. Později odešla do Kachetie, kde pokračovala v práci. Zde se stala přítelkyní královny Sofie, která též přijala se svým lidem křesťanskou zvěst. Když r. 335 Nina cítila, že se blíží její smrt, zavolala k sobě krále Miriama s manželkou, požehnala jim a pokojně zemřela ve své ubohé chatce v Bodbě, kde je též pochována.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých