Pavel Tébský

15.1.

Narodil se v Tébách v Egyptě. Po smrti rodičů zdědil velké bohatství. Když začalo Deciovo pronásledování křesťanů, Pavel se dověděl, že jej chce jeho švagr kvůli majetku udat. Proto všechno opustil a odešel do pouště, kde žil devadesát jedna let v jeskyni. Živil se fíky a chlebem, který mu přinášel havran. Svou nahotu zakrýval palmovými listy. Těsně před smrtí jej navštívil sv. Antonín, který jej pak i pochoval. Světec zemřel kleče, při modlitbě, r. 341 - ve stáří sto třinácti let.

Jeho tělo bylo za císaře Manuela Komnena (1146-1180) přeneseno do Cařihradu, odtud r. 1240 do Benátek a nakonec do Ofenu v Maďarsku. Část jeho hlavy se nachází v Římě.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých