Mesrop

17.1.

Pocházel z Arménie. Byl velice vzdělaný a stal se královým tajemníkem. Později opustil dvorní život a odešel do kláštera. Vynalezl arménskou abecedu a přeložil do arménštiny celé svaté Písmo. Po smrti metropolity Izáka byl zvolen jeho nástupcem. Hodnost však nepřijal a biskupství pouze spravoval. Zakládal školy a vychovával mládež. Měl velké úspěchy a byl podporován vladařem. Jeho vliv sahal daleko za hranice země. Horlivostí a sebezapíráním vyčerpal své síly. Zemřel r. 441.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých