Anastázij Perský

22.1.

Byl synem perského mága. Vstoupil do armády. Když Peršané ukořistili Kristův kříž, dělo se mnoho zázraků a on se obrátil ke křesťanství a odešel do Jeruzaléma, kde se stal mnichem. Po 7 letech se vrátil do vlasti, kde byl ve městě Betsaloa mučen a nakonec roku 628 uškrcen.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých