Xénie (Eusebia) Římská

24.1.

Eusebia pocházela z Říma. Aby se vyhnula sňatku, vzdala se bohatství a uprchla se dvěma služkami do Egypta, na ostrov Koa. Zde si dala jméno Xénie, tj. cizinka. Na ostrově vyhledal dívky igumen Pavel, z kláštera sv. Ondřeje. Viděl, že nemají žádné duchovní vedení, a proto je odvezl do Milassy, kde Xénie koupila dům, který přeměnila na klášter.

Xénie se velmi postila a trávila noci na modlitbách. Když se stal Pavel milasským biskupem, jmenoval ji za jáhenkou pro místní chrám. Tuto funkci plnila velmi zodpovědně.

Když Xénie cítila, že se blíží její čas, svolala do klášterní kaple všechny spolusestry a rozloučila se s nimi. Pak padla tváří k zemi a dlouho se modlila. Během modlitby 24.1.450 zemřela.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých