Xenofont a druhové

26.1.

Xenofont žil v 5. st. Byl senátorem v Cařihradě. Se svou manželkou Marií měl dva syny, které poslal do škol v Bejrůtě. Jednou otec těžce ochořel. Synové k němu přijeli a prosili o požehnání. Když je dostali, vraceli se lodí zpět do Bejrůtu. Loď na moři ztroskotala a bratřím se podařilo zachránit na prknech. Jako dík za záchranu vstoupili do kláštera. Protože o sobě nevěděli a jeden o druhém se domnívali, že je mrtev, neposlali domů žádnou zprávu, aby rodiče nezarmoutili.

Xenofont s Marií začali postrádat své syny a dali je hledat. Tak se dozvěděli o bouři a ztroskotání lodi. Přesto však věřili, že jsou synové živí a vydali se na prosebnou pouť do Jeruzaléma. Tam se od jednoho mnicha o synech dozvěděli a zavolali je k sobě. Synové se s radostí setkali s rodiči, ale pak se opět navrátili do kláštera. Manželé odjeli od Cařihradu, kde rozdali své jmění. Pak po vzájemné dohodě vstoupili i oni do kláštera.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých