Kir a Jan

31.1.; 28.6.

Kir pocházel z Alexandrie. Byl lékařem. Jako křesťan léčil zdarma a svým pacientům zvěstoval Krista.

Za Diokleciánova pronásledování byl Kir udán, že je křesťanem. Aby se vyhnul mučení, odešel do Arábie, kde vstoupil do kláštera. Tam dostal od Boha dar zázraků.

Jan byl římský voják. Pocházel z Edessy. Aby mohl vidět svatá místa, opustil službu a odešel do Palestiny. Když se dozvěděl o sv. Kirovi, šel jej navštívit a zůstal u něho.

Kir s Janem utvrzovali věřící ve víře. To rozhněvalo pohany, kteří je udali. Přátelé byli předvedeni před představeného města Sirie. Protože odmítli vzdát se víry, byli odvedeni do mučírny, kde se měli dívat na utrpení zajatců. Oni však zůstali pevní a nepohnulo s nimi ani lichocení vladaře. Proto je vládce dal 31.1.311 stít.

Křesťané vzali těla mučedníků a pochovali je v chrámě sv. Marka. Za císaře Teodosia Mladšího byly ostatky přeneseny do Manutina, kde se nad nimi událo mnoho zázraků. Později byly převezeny do Říma a odtud do Mnichova, kde jsou uloženy v chrámě sv. Michaela.

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých