Nikita Novgorodský

31.1.; 30.4.

V mládí vstoupil do Kyjevsko-pečerské lávry. Brzy se proti nařízení igumena rozhodl stát se zatvornikem (přebývat v uzavřeném místě). V zatvoru podlehl pokušení ďábla, který se vydával za anděla. Nikita se přestal modlit, protože si myslel, že se za něj modlí anděl, a četl pouze knihy. Pak začal prorokovat a znal zpaměti celý Starý zákon. To k němu přivedlo mnoho lidí. Protože ale opovrhoval Novým zákonem, pochopili mnichové, odkud pocházejí jeho mimořádné schopnosti. Sešli se u jeskyně, kde Nikita přebýval, modlitbami vyhnali ďábla a mladíka odtud vyvedli.

Když se Nikita vrátil do kláštera, litoval svého hříchu, žil v přísném půstu a na modlitbách a přesně dodržoval příkazy. Protože nábožností převýšil ostatní mnichy, byl vysvěcen na biskupa pro Novgorod. Zde dobře pásl své stádo a Pán mu udělil dar zázraků. Jednou vyprosil v době sucha déšť, jindy ustal na jeho modlitbu ve městě požár. Nikita zemřel 30.1.1108. Jeho tělo zůstalo v hrobě neporušené a r. 1558 bylo přeneseno do novgorodského Sofijského chrámu.

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých