Vlas, sebastský biskup

11.2.

Byl biskupem v Sebastě. Povzbuzoval mučené křesťany. Když byli umučeni skoro všichni křesťané ve městě, odešel na pustou horu, kde žil v jeskyni. Za císaře Licinia byl objeven a přiveden do Sebasty, kde byl po krutém mučení roku 316 sťat.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých