Štěpán Nemanja (Simeon Srbský)

13.2.

Byl velkým srbským županem. Vymanil většinu srbské země z cizího područí a sjednotil Srbsko v jeden mohutný celek. Když se jeho syn Rastko stal mnichem na hoře Athos, dal jej hledat. Později se však se synem smířil, předal královskou korunu svému nejstaršímu synu Štěpánovi a sám také odešel na horu Athos, kde obnovil zpustlý Chilandarský klášter a vstoupil do něho. Tam obdržel mnišské jméno Simeon. V klášteře dosáhl velkého stupně duchovní dokonalosti. Zemřel 13.2.1200. Z jeho těla začalo vytékat vonné myro, které přinášelo mnohým lidem uzdravení. Později byly jeho ostatky přeneseny do chrámu Přesvaté Bohorodičky v Studenickém klášteře.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých