Avxentij

14.2.

Pocházel ze Sýrie. Byl dvořanem císaře Teodosia Mladšího, ale později se stal mnichem. Odešel do Bitýnie, kde žil na jedné hoře nedaleko Chalcedonu. Zúčastnil se 4. všeobecného koncilu. Měl dar uzdravování. Zemřel kolem roku 470.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých