Porfir, gazský biskup

26.2.

Pocházel ze Soluně. Když mu bylo 26 let, stal se mnichem v Egyptě. Když byl v Jeruzalémě, byl zázračně vyléčen z těžké nemoci a zvolen biskupem v Gaze, která byla plná pohanů. On však přivedl ke Kristu téměř všechny obyvatele města. Zemřel roku 420.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých