Sofron Jeruzalémský

11.3.

Pocházel z Damašku. V mládí se věnoval studiu filosofie. V Palestině se seznámil s Ivanem Moschem a pak vstoupil do kláštera sv. Sávy. Později odešel do Alexandrie a odtud do Říma, kde bojoval proti bludům. Z Říma se vrátil do Jeruzaléma, kde byl r. 614 svědkem obsazení města Peršany, odnesení Kristova kříže i druhého slavného povýšení sv. kříže po jeho získání císařem Herakliem r. 629.

Po smrti patriarchy Modesta byl Sofron r. 634 zvolen za jeruzalémského biskupa. V této funkci bojoval s monotheletismem, kterému podlehla většina východních biskupů.

R. 636 dobyli saracéni Jeruzalém. Proto Sofron odešel do Alexandrie, kde r. 638 zemřel.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých