Cyril Jeruzalémský

18.3.

Narodil se v Jeruzalémě nebo v okolí kolem r. 315. Nejdříve byl mnichem. Pravděpodobně r. 345 byl vysvěcen na kněze. V r. 348 byl pověřen přednést v chrámě Vzkříšení pro katechumeny a novopokřtěné katechetické poučení. Hned nato byl vysvěcen na biskupa. Byl rozhodným zastáncem pravé víry a tvrdě bojoval s herezemi (arianismem, macedonismem, manicheismem aj.). Proti cézarejskému metropolitovi Akáciovi hájil nezávislost jeruzalémského biskupství. Byl dobročinným k chudině a v časech nouze neváhal prodat drahocenné chrámové nádobí, aby pomohl lidu. R. 358 byl ariánským sněmem poslán do vyhnanství. Rok poté jiný sněm sesadil Akácia a Cyrila povolal zpět. R. 360 byl opět sesazen a vrátil se až r. 362, kdy jej císař Julián Apostata povolal zpět. Cyril byl svědkem Juliánova pokusu znovu postavit jeruzalémský chrám. Za Valensa byl r. 367 opět nucen odejít z Jeruzaléma a vrátil se tam až za jedenáct let, r. 378. R. 381 se zúčastnil II. všeobecného koncilu v Cařihradě. Zemřel r. 387.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých