Pelagia, mučednice

4.5.

Pocházela z Tarsu. Byla velmi krásná. Měla si vzít následníka trůnu, ale poznala křesanství a chtěla zůstat pannou. Nakonec ji vlastní matka dovedla k císaři, který ji dal krutě mučit. Při mučení (kolem roku 290) zemřela.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých