Izidor

14.5.

Pocházel z Alexandrie. Za císaře Decia sloužil jako voják na ostrově Chios. Když vyšel císařský rozkaz o obětování modlám, odmítl jej splnit a přiznal, že je křesťanem. Byl krutě mučen a pak sťat (roku 251).

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých