Teodor Posvěcený

16.5.

Pocházel z Egypta. Vstoupil do jednoho z klášterů sv. Pachomia, kde se později stal igumenem. Zemřel roku 368 ve věku 53 let. Nazývá se „Posvěcený“ neboť byl první z mnichů kláštera, který přijal kněžské svěcení.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých