Michal, sinadský biskup

23.5.

V mládí vstoupil do jednoho kláštera u Černého moře a později byl zvolen biskupem v Sinadě. Za vlády císaře Lva Arménského bránil úctu ikon a byl za to poslán do vyhnanství do Evdokiady, kde po mnoha utrpeních kolem roku 821 zemřel.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých