Akilina

13.6.

Pocházela z města Vilvo a za císaře Diokleciána byla obviněna z hlásání křesanství. Byla krutě mučena a v důsledku mučení zemřela.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých