Agripina

23.6.

Byla Římanka. Pocházela ze vznešeného rodu. Za křesťanskou víru byla v době Valeriánova pronásledování r. 262 umučena. Její tělo přenesly nábožné ženy na Sicílii, kde je pochovaly. U jejího hrobu se událo mnoho zázraků. Agripina bývá vzývána jako pomocnice v boji proti zlým duchům a v bouřce.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých