Michal Malein

12.7.

Pocházel ze západní Kappadocie. Jako mladý vstoupil tajně do kláštera na Kiminské hoře. Když zemřeli jeho rodiče, dal část jejich jmění chudým a část klášteru. Později začal žít jako poustevník. Brzy se kolem něho shromáždilo velké množství mnichů. Žil velmi přísným asketickým životem. Zemřel roku 962.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých