Makkabejští mučedníci

1.8.

V tento den se též připomíná umučení starce Eleazara a sedmi bratří s jejich matkou v době Antiochova pronásledování židů (2Makk.6.18-7.42). Ostatky bratří se v současné době nacházejí v kostele sv. Petra v okovech v Římě.

V tento den začíná půst před Zesnutím Přesvaté Bohorodičky, tzv. Uspenský půst, neboli Spasivka.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých