Proměnění Páně

6.8.

Tento svátek připomíná proměnění Ježíše Krista na hoře Tábor (Mt.17.1-13; Mk.9.2-8; L.9.28-36). Zde ukázal svým učedníkům před svým utrpením svou slávu. Tento svátek bere Církev jako důkaz, že Ježíš Kristus je vskutku Otcův odlesk.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých