Matěj, apoštol

9.8.

Pocházel z Betléma. Patřil k sedmdesáti učedníkům. Po nanebevstoupení byl zvolen za apoštola místo Jidáše (Sk.1.15-26). Pak působil v Judsku a Etiopii, kde podstoupil mučednickou smrt ukamenováním (kolem r. 63).

Jeho ostatky jsou uchovávány v benediktinském klášterním kostele v Trevíru a v bazilice St. Maria Maggiore v Římě.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých