Nerukotvorený obraz

16.8.

V době Ježíšova pozemského života vládl v Edesse král Abgar, který byl nevyléčitelně nemocen. Ten se dozvěděl o Ježíšovi a poslal k němu svého sluhu s dopisem, ve kterém Ježíše prosil, aby přišel a uzdravil ho. V případě, že by Pán nemohl přijít, nařídil sluhovi, aby namaloval Ježíšův obraz a donesl ho do Edessy. Ježíš Abgarovi odpověděl, že přijít nemůže, ale až vše, k čemu byl poslán, vykoná, pošle k němu jednoho ze svých učedníků. Sluha se pak snažil nakreslit portrét, ale nedařilo se mu to. Tu vzal Ježíš vodu, umyl si tvář a utřel si ji do plátna, na kterém zůstal otlačený jeho obraz. Abgar s radostí přijal obraz i dopis.

Po seslání svatého Ducha se apoštolové rozešli do celého světa a Tadeáš přišel do Edessy. Zde navštívil krále, kterého zázračně uzdravil. Abgar pak dal plátno upevnit na dřevo a obraz pověsil nad bránu města.

V 6. st. se dostala Edessa pod perskou nadvládu. R. 944 dal byzantský císař Konstantin VIII. přenést obraz, za který zaplatil velkou cenu, z Edessy do Cařihradu.

V době křížových výprav byl obraz odnesen z Cařihradu jedním benátským dóžetem. Během cesty do Benátek se loď potopila a obraz se ztratil.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých