Tadeáš, apoštol

21.8.

Pocházel z Edessy a byl Žid. Přišel do Jeruzaléma, kde ho Jan Předchůdce pokřtil. Pak se stal jedním ze sedmdesáti učedníků Ježíše Krista. Po seslání svatého Ducha odešel do Edessy (viz 16.8.), kde založil církev, a pak do Arménie, kde obrátil královskou dceru a velké množství lidu. Rozhněvaný arménský král dal zavřít svou dceru a mnoho křesťanů do vězení a jiné dal popravit. Apoštola odsoudili k roztrhání dravou zvěří. Zvířata si ale lehla k světcovým nohám a neublížila mu. Nakonec byl Tadeáš kolem r. 44 sťat mečem.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých