Indikt

1.9.

Otcové nicejského koncilu (r. 325) přijali den 1. září za začátek liturgického roku a to zůstalo ve východní církvi až dodnes. Tento den nazýváme jinak i začátkem indiktu (liturgického roku).

Indikt pochází z latinského slova indictio, což znamená ohlášení, odhadnutí. Byl to původně výnos římských císařů, který nařizoval uskutečnit každých pět let soupis a ohodnocení pozemků ve vlastnictví občanů. V počátcích se indikt používal na označení finančního roku, ale později se stal východiskovým bodem i pro označení různých dat společenského života.

Církev vzpomíná v tento den příchod Ježíše Krista do synagogy v Nazaretě, kde četl slova proroka Izaiáše (L.4.16-21), a vítězství Konstantina Velkého nad Maxenciem (1.9.312), po kterém daroval Konstantin křesťanům úplnou svobodu.

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých