Jan Postník

2.9.

Pocházel z Cařihradu. Byl stříbrotepcem. Nechal u sebe bydlet palestinského mnicha Eusébia. Jednou šli společně po městě. Tu se náhle jakýsi neznámý člověk otočil k mnichovi a řekl mu: „Otče, není vhodné, abys šel po pravé straně tohoto velikána.“ Mnich o tom řekl cařihradskému patriarchovi Eutichiovi a ten vysvětil Jana na klerika.

Po Eutichiově smrti byl Jan zvolen za cařihradského patriarchu. V této funkci žil přísným asketickým životem. Jedl jen v neděli trochu ovoce a zeleniny. Spal málo, a to vsedě. Pečlivě se staral o své stádo a byl mu dán dar zázraků. Vyháněl též zlé duchy.

Sv. Jan zemřel 2.9.595 a byl pochován v chrámě Svatých apoštolů.

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých