Vavila

4.9.

Byl biskupem v Antiochii a zabránil císaři Deciovi vstoupit do křesanského chrámu. Po těžkém krutém mučení byl roku 251 sat.

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých