Zachariáš, prorok

5.9.

Byl židovským knězem a otcem sv. Jana Předchůdce (L.1.5-25; L.1.57-80). Když dal Herodes pozabíjet betlémské děti, chtěl dát zabít i Jana. Proto Alžběta utekla se synem do hor, kde se ukryla.

Král dal poslat k Zachariášovi své sluhy, kteří jej měli donutit, aby jim vyzradil, kde se dítě nachází. Zachariáš byl právě v jeruzalémském chrámě. Jelikož odmítl odpovědět, poslal k němu Herodes podruhé. Ani nyní otec neprozradil úkryt dítěte, a proto jej sluhové v chrámě zabili.

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých