Eudoxij a druhové

6.9.

Byl vojákem a v době pronásledování křesťanů se ukrýval v poušti. Byl zajat a odveden do arménské Meletiny, kde byl mučen a kolem roku 311 sťat.

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých