Zázrak archanděla Michaela v Kolosech

6.9.

Ve Frigijských Kolosech, v blízkosti Hierapole, byl chrám, zasvěcený archandělu Michaelovi. Ten byl postavený nad zázračným pramenem. Pohané chtěli chrám zničit, a tak se rozhodli, že spojí dvě blízké řeky tak, aby tekly přes chrám. Když vykopali koryta a voda se začala valit, tu stařec Archip, žijící nedaleko chrámu, uviděl archanděla Michaela, jak zastavil vodu a pak uhodil svým žezlem do velkého kamene. Když se archanděl kamene dotkl, kámen se rozpadl a vznikla rozsedlina, která svedla vodu jiným směrem, a chrám byl zachráněn.

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých