Jáchym a Anna

9.9.; 9.12.; 25.7.

Rodiče Bohorodičky se podle podání jmenovali Jáchym a Anna. Jáchym znamená „příprava na Pána“, Anna „milostná, laskavá“. V evangeliích o nich není žádných zpráv. Apokryfní protoevangelium sv. Jakuba o nich píše: Manželé Jáchym a Anna zachovávali boží zákon bez úhony. Byli vzorem manželů. Své časné statky, výtěžek své práce, rozdělovali na tři díly: část chrámu, část chudým a třetí část užívali pro své potřeby.

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých