Teodora

11.9.

Pocházela z Alexandrie. Provdala se, ale upadla do hříchu cizoložství. Když poznala svůj hřích, oblékla se do mužských šatů a vstoupila pod jménem Teodor do jednoho mužského kláštera, kde žila přísným asketickým životem. Protože ji mnichové podezřívali z milostného vztahu s jednou dívkou, vyhnali ji z kláštera a ona pak žila v nedaleké maštali. Dva roky před smrtí byla opět přijata do kláštera. Zemřela r. 490. Teprve po její smrti poznali mnichové, kdo to byl Teodor.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých