Ludmila

16.9.

Narodila se kolem r. 860. Pocházela z pšovského knížecího rodu, který žil v severních Čechách. Když její manžel, kníže Bořivoj, přijal křest od sv. Metoděje, stala se i ona křesťankou. V opravdové víře a lásce k slovanské bohoslužbě vychovala nejen své syny Vratislava a Spytihněva, ale i vnuka Václava. Po smrti knížete Vratislava (r. 916) převzala vládu v krajině jeho manželka Drahomíra. Ta však nebyla nakloněná křesťanství a kromě toho podezřívala tchýni, že ovlivňováním Václava chce sama dosáhnout rozhodujícího vlivu v zemi. Aby odstranila napětí, přestěhovala se Ludmila na hrad Tetín u Berouna. Drahomíra však nebyla ani nyní spokojená a rozhodla se dát tchýni zabít. Najatí vrahové vtrhli 15.9.921 do hradu a kněžnu uškrtili.

Ludmilu pochovali nedaleko Tetína. U jejího hrobu se začaly dít zázraky, které potvrzovaly u lidu pověst o její svatosti. Proto dala Drahomíra nedaleko jejího hrobu postavit kapli, zasvěcenou sv. Michalovi, aby se zázraky připisovaly jemu.

Když se ujal vlády sv. Václav, dal slavnostně (r. 925) převézt ostatky své babičky do Prahy, kde jsou uloženy v chrámě sv. Jiří na Pražském hradě.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých