Eustatij Plakida

20.9.

Plakida pocházel z Říma. Zastával vysokou vojenskou hodnost v armádě císaře Trajána. Společně se svou rodinou přijal křesťanství a na křtu dostal jméno Eustatij. Nedlouho po křtu zchudl, a protože nechtěl dosáhnout změny svého postavení císařovým zásahem a hrozil mu posměch přátel, odešel tajně s manželkou a dvěma syny z domu a přebýval jako chudák na různých místech.

Jednou jel na lodi. Kapitánovi se velice zalíbila Eustatijova manželka, a proto jej dal i s dětmi vysadit z lodi a ženu zajal. Brzy nato přenášel Eustatij jednoho ze synů přes velmi úzkou lávku. Když se vracel pro druhého, objevil se lev, který odnesl jednoho z jeho synů. A v téže chvíli na opačné straně ukořistil druhého chlapce vlk. Tak přišel Eustatij o ženu a děti. Nakonec se usadil v jedné vesnici, kde hlídal obilí.

Kapitán, který zajal Eustatijovu manželku, se brzy roznemohl a zemřel. Tak zabránil Bůh jejímu zneuctění. I synové byli zachráněni pastýři a vychováni u dobrých lidí.

V té době napadly římskou říši asijské národy. Císař potřeboval Plakidovu pomoc, a proto jej dal hledat. Když vojáci Eustatije nalezli, oblékli ho do vévodských rouch. Tu začali přicházet zděšení vesničané a omlouvali se mu za příkoří, která od nich utrpěl. Pak Plakida odešel do Říma k Trajánovi.

Protože římské vojsko bylo slabé, dal Plakida povolat nováčky. Mezi nimi byli i oba jeho synové. Eustatij si mládence velmi oblíbil, ale nepoznal je.

Když válka skončila, vracel se Plakida do Říma přes vesnici, v níž žila jeho manželka. Ta vyslechla rozhovor svých synů a poznala je. Protože byla chudobná, bála se k nim jít. Proto šla k veliteli a prosila jej, aby jí dovolil jít s vojskem do Říma, protože odtud pochází. Eustatij poznal svou ženu a ta mu řekla o synech.

Když se Plakida navrátil do Říma, vládl již císař Hadrián. Ten uspořádal vítězný průvod a pak dal vystrojit velkou pohanskou bohoslužbu. Eustatij se jí odmítl zúčastnit, protože jako křesťan nebude obětovat modlám. To císaře rozhněvalo a dal ho i s rodinou upálit v kovovém býku. Křesťané pak vzali těla mučedníků a pochovali je. Ostatky svatých se nyní nalézají v kostele sv. Eustatije v Římě.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých