Jonáš, prorok

22.9.

Působil za Jeroboáma II. Byl poslán k pohanům do Ninive, aby jim hlásal pokání. Místo toho se ale pokusil o útěk do Taršíše. Na útěku se dostal do útrob velké ryby a byl zázračně zachráněn (Jon.1.1-2.11). Pak odešel do Ninive, kde vyzýval k obrácení (Jon.3.1-4.11). Třídenní pobyt Jonáše v útrobách velké ryby je předobrazem třídenního pobytu Ježíše Krista v hrobě.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých