Jakub Alfeův

9.10.

Byl synem kafarnaumského celníka Alfea a bratrem apoštola Matouše. Patřil mezi dvanáct apoštolů (Mt.10.3; Mk.3.18; L.6.15). Po seslání Svatého Ducha setrvával v Jeruzalémě a nato odešel do Gazy. Pak hlásal evangelium na různých místech a a nakonec byl ukřižován ve městě Ostraeině v Egyptě.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých