Filip, jáhen

11.10.

Patřil k sedmdesáti Ježíšovým učedníkům. Byl vybrán mezi prvních sedm jáhnů (Sk.6.5.). Když začalo v Jeruzalémě pronásledování křesťanů, odešel do Samarie, kde obrátil mnoho lidí (Sk.8.4-13). Pak pokřtil etiopského dvořana (Sk.8.26-40). Později se stal biskupem v lidijské Trálii, kde ve vysokém stáří zemřel.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých