Karp, Papila, Agatodor a Agatonika

13.10.

Trpěli pro Krista za Marka Aurelia (mezi roky160-181) nebo kolem roku 251. Karp byl tiatirským biskupem, Papila jeho jáhnem a Agatodor jejich sluhou. Nejdříve byli mučeni v Tiatirách a později byli převezeni do Pergama. Nakonec byli sati mečem. Spolu s nimi trpěla i Agatonika, sestra sv. Papily.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých